Showing 505–516 of 519 results

Show sidebar

ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มิล A (ไส้เต็ม)

รหัสสินค้า : 1203151 จะเป็นไม้อัดที่ทนต่อการใช้งานกลางแจ้ง ทนต่อสภาพอากาศมาก ผิวหน้าทนต่อสารเคมีและการขูดขีด ทำให้เหมาะแก่การใช้งานขึ้นแบบปูนในงานอาคารต่างๆ และสามารถถอดแบบออกมาได้ ผิวหน้าไม่รอกร่อนเหมือนไม้อัดธรรมดาที่เอามาทำแบบซึ่งจะมีปัญหาที่เนื้อปูนกินเข้าไปกับเนื้อไม้ ทำให้ไม้ชิ้นนั้นเสียไม่สามารถใช้ใหม่ได้อีก

ไม้อัดยาง 4’*8’*10 มิล B

รหัสสินค้า : 1202102 คุณสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุดเป็นไม้อัดที่ผลิตด้วยกาวกันน้ำ ซึ่งทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือเปียกชื้น เช่น ผนังภายนอกหรือในอุตสาหกรรมการต่อเรือ เป็นต้น

ไม้อัดยาง 4’*8’*15 มิล A

รหัสสินค้า : 1202151 คุณสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุดเป็นไม้อัดที่ผลิตด้วยกาวกันน้ำ ซึ่งทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือเปียกชื้น เช่น ผนังภายนอกหรือในอุตสาหกรรมการต่อเรือ เป็นต้น

ไม้อัดยาง 4’*8’*15 มิล B

รหัสสินค้า : 1202152 คุณสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุดเป็นไม้อัดที่ผลิตด้วยกาวกันน้ำ ซึ่งทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือเปียกชื้น เช่น ผนังภายนอกหรือในอุตสาหกรรมการต่อเรือ เป็นต้น

ไม้อัดยาง 4’*8’*20 มิล B

รหัสสินค้า : 1202202 คุณสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุดเป็นไม้อัดที่ผลิตด้วยกาวกันน้ำ ซึ่งทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือเปียกชื้น เช่น ผนังภายนอกหรือในอุตสาหกรรมการต่อเรือ เป็นต้น

ไม้อัดยาง 4′ * 8′ * 4 มิล A

รหัสสินค้า : 1202041 การจัดให้ไม้บางแต่ละแผ่นมีแนวเสี้ยนขวางตั้งฉากกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุดเป็นไม้อัดที่ผลิตด้วยกาวกันน้ำ ซึ่งทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือเปียกชื้น เช่น ผนังภายนอกหรือในอุตสาหกรรมการต่อเรือ เป็นต้น

ไม้อัดยาง 4’*8’*10 มิล A

รหัสสินค้า : 1202101 การจัดให้ไม้บางแต่ละแผ่นมีแนวเสี้ยนขวางตั้งฉากกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุดเป็นไม้อัดที่ผลิตด้วยกาวกันน้ำ ซึ่งทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือเปียกชื้น เช่น ผนังภายนอกหรือในอุตสาหกรรมการต่อเรือ เป็นต้น

ไม้อัดยาง 4’*8’*3 มิล M

รหัสสินค้า : 1202034 มีความคงตัวไม่ยืดหด และแตกง่าย สามารถตอกตะปูได้นิยมใช้ใน การทำพื้น ผนังกั้นห้อง แคมป์คนงาน

ไม้อัดยาง 4’*8’*6 มิล A

รหัสสินค้า : 1202061 คุณสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุดเป็นไม้อัดที่ผลิตด้วยกาวกันน้ำ ซึ่งทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือเปียกชื้น เช่น ผนังภายนอกหรือในอุตสาหกรรมการต่อเรือ เป็นต้น

ไม้อัดยาง 4’*8’*6 มิล M

รหัสสินค้า : 1202064 มีความคงตัวไม่ยืดหด และแตกง่าย สามารถตอกตะปูได้นิยมใช้ใน การทำพื้น ผนังกั้นห้อง แคมป์คนงาน

ไม้เชิงชายเฌอร่า 6* 3 ม. สีธรรมชาติ

รหัสสินค้า : 12120906301
 เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ สำหรับงานตกแต่งผนัง ตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ทั้งงานผนังภายใน และ ภายนอก ฝ้า เพดาน หรือ รั้ว สามารถดัดโค้งได้

ไม้เชิงชายเฌอร่า 8* 3 ม. สีธรรมชาติ

รหัสสินค้า : 12120908301 เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ สำหรับงานตกแต่งผนัง ตอบสนองทุกความคิดสร้างสรรค์ทั้งงานผนังภายใน และ ภายนอก ฝ้า เพดาน หรือ รั้ว สามารถดัดโค้งได้