Showing 13–13 of 13 results

Show sidebar

ปูนเสือ

น้ำหนัก 50 (กก.) รหัสสินค้า : 11080102 ผนังที่ได้แข็งแรงไม่แตกร้าว เนื่องจากเนื้อปูนยืดหดตัวน้อย อุ้มน้ำและยึดเกาะได้ดี  ฉาบลื่นทำงานง่าย เนื่องจากมีฟองอากาศกระจายอยู่ในเนื้อปูนในปริมาณที่พอเหมาะ ใช้เทคอนกรีตในโครงสร้างขนาดเล็กได้