Showing 1–12 of 20 results

Show sidebar

ยาแนว สีขาวไข่มุก

น้ำหนัก 1 (กก.) รหัสสินค้า : 250202 าวยาแนว จระเข้พรีเมี่ยมพลัส Crocodile Silver Premium Plus สำหรับกระเบื้องทั่วไปที่ยับยั้งราดำ ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก และยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัวด้วยกาวลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน สีสันหลากหลาย เข้ากับกระเบื้องทุกสไตล์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสม ภายในและภายนอกอาคาร คุณสมบัติพิเศษ -รายแรก และรายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยเทคโนโลยี่ -ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก -ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ -ร่องยาแนวสวย ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน -ขนาดร่องยาแนว : 1 – 7 มม. -มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded) , A 118.7 (Unsanded)  

ยาแนว สีครีม

น้ำหนัก 1 (กก.) รหัสสินค้า : 250204 ยาแนว จระเข้พรีเมี่ยมพลัส Crocodile Silver Premium Plus สำหรับกระเบื้องทั่วไปที่ยับยั้งราดำ ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก และยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัวด้วยกาวลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน สีสันหลากหลาย เข้ากับกระเบื้องทุกสไตล์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสม ภายในและภายนอกอาคาร คุณสมบัติพิเศษ -รายแรก และรายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยเทคโนโลยี่ -ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก -ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ -ร่องยาแนวสวย ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน -ขนาดร่องยาแนว : 1 – 7 มม. -มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded) , A 118.7 (Unsanded)  

ยาแนว สีชมพู

น้ำหนัก 1 (กก.) รหัสสินค้า : 250208 ยาแนว จระเข้พรีเมี่ยมพลัส Crocodile Silver Premium Plus สำหรับกระเบื้องทั่วไปที่ยับยั้งราดำ ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก และยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัวด้วยกาวลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน สีสันหลากหลาย เข้ากับกระเบื้องทุกสไตล์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสม ภายในและภายนอกอาคาร คุณสมบัติพิเศษ -รายแรก และรายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยเทคโนโลยี่ -ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก -ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ -ร่องยาแนวสวย ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน -ขนาดร่องยาแนว : 1 – 7 มม. -มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded) , A 118.7 (Unsanded)  

ยาแนว สีดำ

น้ำหนัก 1 (กก.) รหัสสินค้า : 250236 ยาแนว จระเข้พรีเมี่ยมพลัส Crocodile Silver Premium Plus สำหรับกระเบื้องทั่วไปที่ยับยั้งราดำ ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก และยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัวด้วยกาวลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน สีสันหลากหลาย เข้ากับกระเบื้องทุกสไตล์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสม ภายในและภายนอกอาคาร คุณสมบัติพิเศษ -รายแรก และรายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยเทคโนโลยี่ -ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก -ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ -ร่องยาแนวสวย ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน -ขนาดร่องยาแนว : 1 – 7 มม. -มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded) , A 118.7 (Unsanded)  

ยาแนว สีน้ำตาล

น้ำหนัก 1 (กก.) รหัสสินค้า : 250224 ยาแนว จระเข้พรีเมี่ยมพลัส Crocodile Silver Premium Plus สำหรับกระเบื้องทั่วไปที่ยับยั้งราดำ ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก และยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัวด้วยกาวลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน สีสันหลากหลาย เข้ากับกระเบื้องทุกสไตล์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสม ภายในและภายนอกอาคาร คุณสมบัติพิเศษ -รายแรก และรายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยเทคโนโลยี่ -ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก -ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ -ร่องยาแนวสวย ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน -ขนาดร่องยาแนว : 1 – 7 มม. -มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded) , A 118.7 (Unsanded)  

ยาแนว สีน้ำทะเล

น้ำหนัก 1 (กก.) รหัสสินค้า : 250221 ยาแนว จระเข้พรีเมี่ยมพลัส Crocodile Silver Premium Plus สำหรับกระเบื้องทั่วไปที่ยับยั้งราดำ ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก และยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัวด้วยกาวลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน สีสันหลากหลาย เข้ากับกระเบื้องทุกสไตล์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสม ภายในและภายนอกอาคาร คุณสมบัติพิเศษ -รายแรก และรายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยเทคโนโลยี่ -ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก -ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ -ร่องยาแนวสวย ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน -ขนาดร่องยาแนว : 1 – 7 มม. -มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded) , A 118.7 (Unsanded)  

ยาแนว สีฟ้าอ่อน

น้ำหนัก 1 (กก.) หัสสินค้า : 250219 ยาแนว จระเข้พรีเมี่ยมพลัส Crocodile Silver Premium Plus สำหรับกระเบื้องทั่วไปที่ยับยั้งราดำ ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก และยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัวด้วยกาวลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน สีสันหลากหลาย เข้ากับกระเบื้องทุกสไตล์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสม ภายในและภายนอกอาคาร คุณสมบัติพิเศษ -รายแรก และรายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยเทคโนโลยี่ -ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก -ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ -ร่องยาแนวสวย ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน -ขนาดร่องยาแนว : 1 – 7 มม. -มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded) , A 118.7 (Unsanded)  

ยาแนว สีส้ม

น้ำหนัก 1 (กก.) รหัสสินค้า : 250214 ยาแนว จระเข้พรีเมี่ยมพลัส Crocodile Silver Premium Plus สำหรับกระเบื้องทั่วไปที่ยับยั้งราดำ ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก และยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัวด้วยกาวลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน สีสันหลากหลาย เข้ากับกระเบื้องทุกสไตล์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสม ภายในและภายนอกอาคาร คุณสมบัติพิเศษ -รายแรก และรายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยเทคโนโลยี่ -ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก -ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ -ร่องยาแนวสวย ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน -ขนาดร่องยาแนว : 1 – 7 มม. -มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded) , A 118.7 (Unsanded)  

ยาแนว สีเขียวอ่อน

น้ำหนัก 1 (กก.) รหัสสินค้า : 250211 ยาแนว จระเข้พรีเมี่ยมพลัส Crocodile Silver Premium Plus สำหรับกระเบื้องทั่วไปที่ยับยั้งราดำ ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก และยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัวด้วยกาวลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน สีสันหลากหลาย เข้ากับกระเบื้องทุกสไตล์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสม ภายในและภายนอกอาคาร คุณสมบัติพิเศษ -รายแรก และรายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยเทคโนโลยี่ -ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก -ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ -ร่องยาแนวสวย ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน -ขนาดร่องยาแนว : 1 – 7 มม. -มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded) , A 118.7 (Unsanded)  

ยาแนว สีเทา

น้ำหนัก 1 (กก.) รหัสสินค้า : 250206 ยาแนว จระเข้พรีเมี่ยมพลัส Crocodile Silver Premium Plus สำหรับกระเบื้องทั่วไปที่ยับยั้งราดำ ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก และยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัวด้วยกาวลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน สีสันหลากหลาย เข้ากับกระเบื้องทุกสไตล์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสม ภายในและภายนอกอาคาร คุณสมบัติพิเศษ -รายแรก และรายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยเทคโนโลยี่ -ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก -ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ -ร่องยาแนวสวย ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน -ขนาดร่องยาแนว : 1 – 7 มม. -มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded) , A 118.7 (Unsanded)  

ยาแนว สีเหลืองอ่อน

น้ำหนัก 1 (กก.) รหัสสินค้า : 250241 ยาแนว จระเข้พรีเมี่ยมพลัส Crocodile Silver Premium Plus สำหรับกระเบื้องทั่วไปที่ยับยั้งราดำ ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก และยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่หดตัวด้วยกาวลาเท็กซ์โพลิเมอร์ มีอายุการใช้งานยาวนาน สีสันหลากหลาย เข้ากับกระเบื้องทุกสไตล์ เหมาะสำหรับบริเวณที่มีเชื้อโรคสะสม ภายในและภายนอกอาคาร คุณสมบัติพิเศษ -รายแรก และรายเดียวที่ยับยั้งราดำด้วยเทคโนโลยี่ -ลดคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรโฟบิก -ยึดเกาะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว ด้วยสารลาเท็กซ์โพลีเมอร์ -ร่องยาแนวสวย ทำความสะอาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน -ขนาดร่องยาแนว : 1 – 7 มม. -มาตรฐานอเมริกา : ANSI A 118.6 (Unsanded) , A 118.7 (Unsanded)