Showing all 4 results

Show sidebar

เหล็กตัวซี 3 * 1.5 * 1.6 มม.

รหัสสินค้า : 14253015016 เหล็กตัวซี C Light Lip Channel ถือว่าเป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)  เหล็กตัวซีคือเหล็กชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาแปรรูปด้วยขั้นตอนการรีดร้อน ให้ได้สัดส่วน เหล็กตัวซีนั้นมีความยาวตามกฏเกณฑ์คือ 6 เมตร หน้าที่ของเหล็กตัวซีหลักๆคือ จะใช้สำหรับงานทำโครงหลังคา พร้อมทั้ง เส้าค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เป็นต้นเพราะว่าเหล็กตัวซีเป็นเหล็กที่ใช้สำหรับการทำโครงร่างหลังคา จึงทำให้การผลิตเหล็กตัวซีนั้นจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก 1228-2549) ซึ่งเราสามารถจำแนกประเภทของเหล็กตัวซีตามตลาดได้จากสี ขนาด และน้ำหนักของเหล็กตัวซี ซึ่งจะมี สี ขาว ฟ้า แดง เหลือง น้ำเงิน แบ่งออกตามความหนาของเหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี 3 * 1.5 * 2.3 มม.

รหัสสินค้า : 14253015023 เหล็กตัวซี C Light Lip Channel ถือว่าเป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)  เหล็กตัวซีคือเหล็กชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาแปรรูปด้วยขั้นตอนการรีดร้อน ให้ได้สัดส่วน เหล็กตัวซีนั้นมีความยาวตามกฏเกณฑ์คือ 6 เมตร หน้าที่ของเหล็กตัวซีหลักๆคือ จะใช้สำหรับงานทำโครงหลังคา พร้อมทั้ง เส้าค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เป็นต้นเพราะว่าเหล็กตัวซีเป็นเหล็กที่ใช้สำหรับการทำโครงร่างหลังคา จึงทำให้การผลิตเหล็กตัวซีนั้นจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก 1228-2549) ซึ่งเราสามารถจำแนกประเภทของเหล็กตัวซีตามตลาดได้จากสี ขนาด และน้ำหนักของเหล็กตัวซี ซึ่งจะมี สี ขาว ฟ้า แดง เหลือง น้ำเงิน แบ่งออกตามความหนาของเหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี 4 * 2 * 1.6 มม.

รหัสสินค้า : 14254020016 เหล็กตัวซี C Light Lip Channel ถือว่าเป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)  เหล็กตัวซีคือเหล็กชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาแปรรูปด้วยขั้นตอนการรีดร้อน ให้ได้สัดส่วน เหล็กตัวซีนั้นมีความยาวตามกฏเกณฑ์คือ 6 เมตร หน้าที่ของเหล็กตัวซีหลักๆคือ จะใช้สำหรับงานทำโครงหลังคา พร้อมทั้ง เส้าค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เป็นต้นเพราะว่าเหล็กตัวซีเป็นเหล็กที่ใช้สำหรับการทำโครงร่างหลังคา จึงทำให้การผลิตเหล็กตัวซีนั้นจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก 1228-2549) ซึ่งเราสามารถจำแนกประเภทของเหล็กตัวซีตามตลาดได้จากสี ขนาด และน้ำหนักของเหล็กตัวซี ซึ่งจะมี สี ขาว ฟ้า แดง เหลือง น้ำเงิน แบ่งออกตามความหนาของเหล็กตัวซี

เหล็กตัวซี 4 * 2 * 2.3 มม.

รหัสสินค้า : 14254020023 เหล็กตัวซี C Light Lip Channel ถือว่าเป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)  เหล็กตัวซีคือเหล็กชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาแปรรูปด้วยขั้นตอนการรีดร้อน ให้ได้สัดส่วน เหล็กตัวซีนั้นมีความยาวตามกฏเกณฑ์คือ 6 เมตร หน้าที่ของเหล็กตัวซีหลักๆคือ จะใช้สำหรับงานทำโครงหลังคา พร้อมทั้ง เส้าค้ำยันที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เป็นต้นเพราะว่าเหล็กตัวซีเป็นเหล็กที่ใช้สำหรับการทำโครงร่างหลังคา จึงทำให้การผลิตเหล็กตัวซีนั้นจะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก 1228-2549) ซึ่งเราสามารถจำแนกประเภทของเหล็กตัวซีตามตลาดได้จากสี ขนาด และน้ำหนักของเหล็กตัวซี ซึ่งจะมี สี ขาว ฟ้า แดง เหลือง น้ำเงิน แบ่งออกตามความหนาของเหล็กตัวซี