Showing all 8 results

Show sidebar

ใยแก้วลอนคู่ 1.20 ม. (ขาวขุ่น)

รหัสสินค้า : 164522 ใช้ร่วมกับหลังคากระเบื้องลอนต่าง ๆ มีให้เลือกหลากหลายรูปลอนได้แก่ ... ให้ความสว่างช่วยกระจายแสงจากธรรมชาติให้เข้ามาในอาคารโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน ... มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย - ทนทานต่อสภาพทุกอากาศ

ใยแก้วลอนคู่ 1.20 ม. (เขียว)

รหัสสินค้า : 164525 ใช้ร่วมกับหลังคากระเบื้องลอนต่าง ๆ มีให้เลือกหลากหลายรูปลอนได้แก่ ... ให้ความสว่างช่วยกระจายแสงจากธรรมชาติให้เข้ามาในอาคารโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน ... มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย - ทนทานต่อสภาพทุกอากาศ

ใยแก้วลอนคู่ 1.50 ม. (ขาวขุ่น)

รหัสสินค้า : 164542 ใช้ร่วมกับหลังคากระเบื้องลอนต่าง ๆ มีให้เลือกหลากหลายรูปลอนได้แก่ ... ให้ความสว่างช่วยกระจายแสงจากธรรมชาติให้เข้ามาในอาคารโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน ... มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย - ทนทานต่อสภาพทุกอากาศ

ใยแก้วลอนคู่ 1.50 ม. (เขียว)

รหัสสินค้า : 164535 ใช้ร่วมกับหลังคากระเบื้องลอนต่าง ๆ มีให้เลือกหลากหลายรูปลอนได้แก่ ... ให้ความสว่างช่วยกระจายแสงจากธรรมชาติให้เข้ามาในอาคารโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน ... มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย - ทนทานต่อสภาพทุกอากาศ

ใยแก้วลอนเล็ก 1.20 ม. (ขาวขุ่น)

รหัสสินค้า : 164535 ใช้ร่วมกับหลังคากระเบื้องลอนต่าง ๆ มีให้เลือกหลากหลายรูปลอนได้แก่ ... ให้ความสว่างช่วยกระจายแสงจากธรรมชาติให้เข้ามาในอาคารโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน ... มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย - ทนทานต่อสภาพทุกอากาศ

ใยแก้วลอนเล็ก 1.20 ม. (เขียว)

รหัสสินค้า : 164545 ใช้ร่วมกับหลังคากระเบื้องลอนต่าง ๆ มีให้เลือกหลากหลายรูปลอนได้แก่ ... ให้ความสว่างช่วยกระจายแสงจากธรรมชาติให้เข้ามาในอาคารโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน ... มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย - ทนทานต่อสภาพทุกอากาศ

ใยแก้วลอนเล็ก 1.50 ม. (ขาวขุ่น)

รหัสสินค้า : 164552 ใช้ร่วมกับหลังคากระเบื้องลอนต่าง ๆ มีให้เลือกหลากหลายรูปลอนได้แก่ ... ให้ความสว่างช่วยกระจายแสงจากธรรมชาติให้เข้ามาในอาคารโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน ... มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย - ทนทานต่อสภาพทุกอากาศ

ใยแก้วลอนเล็ก 1.50 ม. (เขียว)

รหัสสินค้า : 164555 ใช้ร่วมกับหลังคากระเบื้องลอนต่าง ๆ มีให้เลือกหลากหลายรูปลอนได้แก่ ... ให้ความสว่างช่วยกระจายแสงจากธรรมชาติให้เข้ามาในอาคารโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในเวลากลางวัน ... มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย - ทนทานต่อสภาพทุกอากาศ