Showing 1–12 of 16 results

Show sidebar

ดูเพิ่มเติม สังกะสีลอนใหญ่ 9 ฟุต

รหัสสินค้า : 1650409 เหมาะกับงานหลังคา หรืองานกั้นรั้ว หรืองานเก็บข้าวที่ยุ้งฉาง แผ่นสังกะสี มีใช้มายาวนานกว่า 100 ปี เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา ทน ใช้ซ้ำได้หลายรอ

สังกะสีลอนใหญ่ 10 ฟุต

รหัสสินค้า : 1650410 เหมาะกับงานหลังคา หรืองานกั้นรั้ว หรืองานเก็บข้าวที่ยุ้งฉาง แผ่นสังกะสี มีใช้มายาวนานกว่า 100 ปี เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา ทน ใช้ซ้ำได้หลายรอ

สังกะสีลอนใหญ่ 12 ฟุต

รหัสสินค้า : 1650412 เหมาะกับงานหลังคา หรืองานกั้นรั้ว หรืองานเก็บข้าวที่ยุ้งฉาง แผ่นสังกะสี มีใช้มายาวนานกว่า 100 ปี เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา ทน ใช้ซ้ำได้หลายรอ

สังกะสีลอนใหญ่ 5 ฟุต

รหัสสินค้า : 1650405 เหมาะกับงานหลังคา หรืองานกั้นรั้ว หรืองานเก็บข้าวที่ยุ้งฉาง แผ่นสังกะสี มีใช้มายาวนานกว่า 100 ปี เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา ทน ใช้ซ้ำได้หลายรอ

สังกะสีลอนใหญ่ 6 ฟุต

รหัสสินค้า : 1650406 เหมาะกับงานหลังคา หรืองานกั้นรั้ว หรืองานเก็บข้าวที่ยุ้งฉาง แผ่นสังกะสี มีใช้มายาวนานกว่า 100 ปี เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา ทน ใช้ซ้ำได้หลายรอ

สังกะสีลอนใหญ่ 7 ฟุต

รหัสสินค้า : 1650407 เหมาะกับงานหลังคา หรืองานกั้นรั้ว หรืองานเก็บข้าวที่ยุ้งฉาง แผ่นสังกะสี มีใช้มายาวนานกว่า 100 ปี เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา ทน ใช้ซ้ำได้หลายรอ

สังกะสีลอนใหญ่ 8 ฟุต

รหัสสินค้า : 1650408 เหมาะกับงานหลังคา หรืองานกั้นรั้ว หรืองานเก็บข้าวที่ยุ้งฉาง แผ่นสังกะสี มีใช้มายาวนานกว่า 100 ปี เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา ทน ใช้ซ้ำได้หลายรอ

สังกะสีเขียวเหลี่ยม 10 ฟุต

รหัสสินค้า : 1652510 เหมาะกับงานหลังคา หรืองานกั้นรั้ว หรืองานเก็บข้าวที่ยุ้งฉาง แผ่นสังกะสี มีใช้มายาวนานกว่า 100 ปี เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา ทน ใช้ซ้ำได้หลายรอ

สังกะสีเขียวเหลี่ยม 5 ฟุต

รหัสสินค้า : 1652505 เหมาะกับงานหลังคา หรืองานกั้นรั้ว หรืองานเก็บข้าวที่ยุ้งฉาง แผ่นสังกะสี มีใช้มายาวนานกว่า 100 ปี เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา ทน ใช้ซ้ำได้หลายรอ

สังกะสีเขียวเหลี่ยม 6 ฟุต

รหัสสินค้า : 1652506 เหมาะกับงานหลังคา หรืองานกั้นรั้ว หรืองานเก็บข้าวที่ยุ้งฉาง แผ่นสังกะสี มีใช้มายาวนานกว่า 100 ปี เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา ทน ใช้ซ้ำได้หลายรอ