Showing 1–12 of 17 results

Show sidebar

กระเบื้องลอนคู่ 1.20 สีขาวช้าง

รหัสสินค้า : 16100202 ด้วยเทคโนโลยี Fiber Active Plus ที่ผสานโมเลกุลปูนซีเมนต์ ตราช้าง กับเส้นในสังเคราะห์พิเศษ ให้ผลลัพธ์ เป็นสูตรใหม่ ที่เหนียว ทนทาน หนาถึง 5.5 มม. รับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมถึง 2 เท่า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสีพิเศษ 2 ชั้น มาตรฐานระดับโลก ให้สีสวย สดใส เงางาม นานนับ 10 ปี

กระเบื้องลอนคู่ 1.20 สีขาวโอฬาร

รหัสสินค้า : 16240202 ความอบอุ่นในครอบครัวที่เราจะต้องพักอาศัย ไปเป็นเวลานาน กระเบื้องลอนคู่ ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความหมายของบ้าน เพราะมีท้องลอนลึก และกว้าง ทำให้ระบายน้ำได้สะดวก พรอ้มสันของลอนที่มั่นคงทั้งสองลอนในแผ่นเดียว จึงแข็งแรงทนทาน นอกจากจากนี้ยังมีการเคลือบสีกระเบื้องพิเศษถึง 3 ชั้น ทำให้สีกระเบื้องสวย ทน ตลอดอายุการใช้งาน

กระเบื้องลอนคู่ 1.20 สีฟ้าน้ำทะเลช้าง

รหัสสินค้า : 16102202 ด้วยเทคโนโลยี Fiber Active Plus ที่ผสานโมเลกุลปูนซีเมนต์ ตราช้าง กับเส้นในสังเคราะห์พิเศษ ให้ผลลัพธ์ เป็นสูตรใหม่ ที่เหนียว ทนทาน หนาถึง 5.5 มม. รับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมถึง 2 เท่า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสีพิเศษ 2 ชั้น มาตรฐานระดับโลก ให้สีสวย สดใส เงางาม นานนับสิบปี

กระเบื้องลอนคู่ 1.20 สีเขียวช้าง

รหัสสินค้า : 16101702 ด้วยเทคโนโลยี Fiber Active Plus ที่ผสานโมเลกุลปูนซีเมนต์ ตราช้าง กับเส้นในสังเคราะห์พิเศษ ให้ผลลัพธ์ เป็นสูตรใหม่ ที่เหนียว ทนทาน หนาถึง 5.5 มม. รับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมถึง 2 เท่า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสีพิเศษ 2 ชั้น มาตรฐานระดับโลก ให้สีสวย สดใส เงางาม นานนับสิบปี

กระเบื้องลอนคู่ 1.20 สีแดงช้าง

รหัสสินค้า : 16105002 ด้วยเทคโนโลยี Fiber Active Plus ที่ผสานโมเลกุลปูนซีเมนต์ ตราช้าง กับเส้นในสังเคราะห์พิเศษ ให้ผลลัพธ์ เป็นสูตรใหม่ ที่เหนียว ทนทาน หนาถึง 5.5 มม. รับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมถึง 2 เท่า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสีพิเศษ 2 ชั้น มาตรฐานระดับโลก ให้สีสวย สดใส เงางาม นานนับสิบปี

กระเบื้องลอนคู่ 1.50 สีขาวช้าง

รหัสสินค้า : 16100203 ด้วยเทคโนโลยี Fiber Active Plus ที่ผสานโมเลกุลปูนซีเมนต์ ตราช้าง กับเส้นในสังเคราะห์พิเศษ ให้ผลลัพธ์ เป็นสูตรใหม่ ที่เหนียว ทนทาน หนาถึง 5.5 มม. รับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมถึง 2 เท่า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบสีพิเศษ 2 ชั้น มาตรฐานระดับโลก ให้สีสวย สดใส เงางาม นานนับ 10 ปี

กระเบื้องลอนคู่ 1.50 สีขาวห้าห่วง

รหัสสินค้า : 16160203 TSR สะท้อนความร้อนถึงขีดสุด เหนือกว่ากระเบื้องสีทั่วไปถึง 2 เท่า; NIR Lock สกัดกั้นรังสีอินฟาเรด ตัวการความร้อน. ผลลัพธ์ คือ กระเบื้องมุงหลังคาห้าห่วงไตรลอน ฉลากเขียว รุ่นคูลซี่รี่ย์30% เพื่อสร้างประโยชน์ให้บ้านของคุฯได้อย่างลงตัวทั้งความสวยงาม

กระเบื้องลอนคู่ 1.50 สีขาวโอฬาร

รหัสสินค้า : 16240203 ความอบอุ่นในครอบครัวที่เราจะต้องพักอาศัย ไปเป็นเวลานาน กระเบื้องลอนคู่ ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความหมายของบ้าน เพราะมีท้องลอนลึก และกว้าง ทำให้ระบายน้ำได้สะดวก พรอ้มสันของลอนที่มั่นคงทั้งสองลอนในแผ่นเดียว จึงแข็งแรงทนทาน นอกจากจากนี้ยังมีการเคลือบสีกระเบื้องพิเศษถึง 3 ชั้น ทำให้สีกระเบื้องสวย ทน ตลอดอายุการใช้งาน

กระเบื้องลอนเล็ก1.2 สีขาวจิงโจ้

รหัสสินค้า : 16220204 สีและรูปแบบ. ผลิตภัณฑ์ครอบหลังคา. อุปกรณ์เสริม. แกลอรี่. คุณสมบัติพิเศษ.กระเบื้องมีความ แข็งแกร่ง ทนทาน อายุการใช้งาน ยาวนาน เพราะผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

กระเบื้องลอนเล็ก1.5 สีขาวจิงโจ้

รหัสสินค้า : 16220205 สีและรูปแบบ. ผลิตภัณฑ์ครอบหลังคา. อุปกรณ์เสริม. แกลอรี่. คุณสมบัติพิเศษ.กระเบื้องมีความ แข็งแกร่ง ทนทาน อายุการใช้งาน ยาวนาน เพราะผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ครอบข้างปิดชายสีขาวช้าง

รหัสสินค้า : 16100208 ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณปั้นลมของหลังคาทรงจั่ว ใช้ควบคู่กับกระเบื้องลอนคู่เท่านั้น