Showing all 4 results

Show sidebar

สมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ 10 มิล

รหัสสินค้า : 170610
ทนน้ำ ทนแดด ไม่บวมน้ำ ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อโดนน้ำ ตามมาตรฐาน JIS A5420 เหมาะกับการใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก เมื่อโดนน้ำ เนื้อจะเหมือนปูนมีรอยน้ำ แล้วจะระเหยไปเอง น้ำหนักมากเมื่อเทียบกับ วู๊ดซีเมนต์บอร์ด แต่ทนน้ำกว่า ทนปลวก เนื้อวัสดุไม่เป็นอาหารของปลวก สามารถดัดโค้งได้ มีค่าการนำความร้อนต่ำดัดโค้งได้ เหมาะกับงาน ฝ้าเพดาน

สมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ 4 มิล

รหัสสินค้า : 170604
ทนน้ำ ทนแดด ไม่บวมน้ำ ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อโดนน้ำ ตามมาตรฐาน JIS A5420 เหมาะกับการใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก เมื่อโดนน้ำ เนื้อจะเหมือนปูนมีรอยน้ำ แล้วจะระเหยไปเอง น้ำหนักมากเมื่อเทียบกับ วู๊ดซีเมนต์บอร์ด แต่ทนน้ำกว่า ทนปลวก เนื้อวัสดุไม่เป็นอาหารของปลวก สามารถดัดโค้งได้ มีค่าการนำความร้อนต่ำดัดโค้งได้ เหมาะกับงาน ฝ้าเพดาน

สมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ 6 มิล

รหัสสินค้า : 170606
ทนน้ำ ทนแดด ไม่บวมน้ำ ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อโดนน้ำ ตามมาตรฐาน JIS A5420 เหมาะกับการใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก เมื่อโดนน้ำ เนื้อจะเหมือนปูนมีรอยน้ำ แล้วจะระเหยไปเอง น้ำหนักมากเมื่อเทียบกับ วู๊ดซีเมนต์บอร์ด แต่ทนน้ำกว่า ทนปลวก เนื้อวัสดุไม่เป็นอาหารของปลวก สามารถดัดโค้งได้ มีค่าการนำความร้อนต่ำดัดโค้งได้ เหมาะกับงาน ฝ้าเพดาน

สมาร์ทบอร์ดขอบเรียบ 8 มิล

รหัสสินค้า : 170608
ทนน้ำ ทนแดด ไม่บวมน้ำ ไม่เปื่อยยุ่ยเมื่อโดนน้ำ ตามมาตรฐาน JIS A5420 เหมาะกับการใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอก เมื่อโดนน้ำ เนื้อจะเหมือนปูนมีรอยน้ำ แล้วจะระเหยไปเอง น้ำหนักมากเมื่อเทียบกับ วู๊ดซีเมนต์บอร์ด แต่ทนน้ำกว่า ทนปลวก เนื้อวัสดุไม่เป็นอาหารของปลวก สามารถดัดโค้งได้ มีค่าการนำความร้อนต่ำดัดโค้งได้ เหมาะกับงาน ฝ้าเพดาน