Furniture

การซื้อวัสดุของเอง สร้างบ้านใหม่

หลังจากเห็นเอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมา เจ้าของบ้านหลายคนอาจเลือกวิธีการซื้อวัสดุก่อสร้างเองทั้งหมด และว่าจ้างผู้รับเหมาเฉพาะค่าแรง เนื่องจากเห็นว่าน่าจะช่วยลดงบประมาณในการก่อสร้างลงได้ โดยเฉพาะตัวคูณค่าดำเนินการและกำไรของผู้รับเหมาที่จะน้อยลงอย่างแน่นอน อย่างไรก็ดี วิธีนี้อาจไม่ได้ช่วยประหยัดค่าก่อสร้างได้จริง เพราะปริมาณวัสดุที่คำนวณไว้อาจคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่ต้องใช้จริง ยิ่งหากมีของเหลือ ก็จะเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ แล้วยังต้องหาที่จัดเก็บแบบที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้หยิบมาใช้ แต่ถ้าของเหลือน้อยเกินไป ก็ต้องเสียเวลาหาซื้อเองอีกรอบ

เพื่อให้ได้ของที่ถูกใจ และควบคุมงบประมาณด้วย จะมีวัสดุก่อสร้างบางอย่างที่เราสามารถดำเนินการซื้อเองได้ วัสดุก่อสร้างบางอย่างเราควรให้ผู้รับเหมาเป็นผู้จัดหาให้ โดยอาศัยหลักการง่าย ๆ เพียง 3 ข้อคือ “นับจำนวนได้ พอใจบริการ เจ้าของบ้านชอบ”

1. นับจำนวนได้ หมายถึงการซื้อของที่สามารถนับจำนวนเป็นชิ้นเป็นอันได้ หรือมีปริมาณไม่มากสามารถคำนวณได้ง่าย โอกาสผิดพลาดในการติดตั้งน้อย ส่วนใหญ่มักเป็นวัสดุตกแต่ง เช่น สุขภัณฑ์ อ่างล้างมือ อ่างอาบน้ำ ก๊อกน้ำ ฝักบัว และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำและห้องครัว, โคมไฟ, หน้ากากปลั๊ก+สวิตช์ไฟ, ปั๊มน้ำ, กระเบื้องปูพื้นหรือผนัง (สามารถวัดพื้นที่หรือนับจำนวนแผ่นได้) เป็นต้น

ส่วนของที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ มีปริมาณมาก โอกาสผิดพลาดในงานก่อสร้างสูง เช่น คอนกรีต, อิฐ, หิน, ปูน, ทราย, เหล็กเส้น, สี, ท่อประปา, สายไฟ ฯลฯ ควรให้ผู้รับเหมาเป็นฝ่ายจัดการหาซื้อจะดีกว่า เพราะถ้าซื้อเกินหรือขาดไป ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยอยู่ในราคาที่เสนอให้เจ้าของบ้านแล้ว

2. พอใจบริการ หมายถึงการซื้อของที่มีรูปแบบบริการครบวงจร ตั้งแต่สำรวจหน้างาน ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง และรับประกันคุณภาพหรือผลงาน เช่น บริการมุงกระเบื้องหลังคาพร้อมโครง, บริการติดตั้งฉนวนกันความร้อน, บริการออกแบบพร้อมปูกระเบื้องพื้น/ผนัง รวมถึงติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องน้ำ, บริการติดตั้งพื้นหินขัด กรวดล้าง/ทรายล้าง, บริการปูไม้พื้นระเบียง, บริการติดตั้งประตู-หน้าต่าง, บริการติดตั้งแผงระแนงกันแดด, บริการออกแบบและจัดสวน ฯลฯ

3. เจ้าของบ้านชอบ หมายถึงการซื้อของที่เจ้าของบ้านพอใจจะซื้อ โดยอาจไม่ได้คำนึงถึงราคาและค่าใช้จ่ายมากนัก เพราะเป็นของที่แสดงออกถึงสไตล์และรสนิยมของเจ้าของบ้าน เช่น โคมไฟระย้าตกแต่งในโถงสูง หินอ่อนสั่งพิเศษนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น

เมื่อเจ้าของบ้านตัดสินใจได้ว่าจะซื้อวัสดุก่อสร้างส่วนใดเอง สามารถตกลงกับผู้รับเหมาเพื่อตัดรายการวัสดุ หรือวัสดุพร้อมค่าแรงออกจากเอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับเหมาเสนอมาได้ (ปกติผู้รับเหมาจะเสนองานแบบครบถ้วนสมบูรณ์ไว้ก่อน) ดังนั้น เอกสารเสนอราคาค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมา จึงควรมีรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ครบถ้วนมากที่สุด เพื่อที่จะได้เพิ่มหรือลดงานในแต่ละส่วนได้แม่นยำขึ้น นอกจากนี้ ควรหารือกับผู้รับเหมาเรื่องแผนการก่อสร้างให้ชัดเจน (อาจว่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างต่างหาก) โดยเฉพาะหากใช้บริการติดตั้งวัสดุต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น ลดปัญหาความล่าช้าและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย

แหล่งที่มา: SCG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *